Astaxanthin

Bättre hälsa och allmänt välbefinnande

Isländska Astaxanthin, KeyNaturas senaste produkt finns snart på marknaden. Astaxanthin har som vi nämnt tidigare en mycket positiv effekt på kroppen.
Bioteknikföretaget KeyNatura lanserade nyligen en ny produkt som heter Isländska Astaxanthin.. "Vi kallar det en basprodukt eftersom det är en ren kvalitet av Astaxanthin blandat med E-vitamin. Vi tror att Astaxanthin är på väg att bli ett av de ämnen som alla kommer att ha som en del av sin dagliga näring, som Omega-3 och D-vitamin", säger Páll Arnar Hauksson, produktdesigner och forskare på KeyNatura.

Mycket positiva effekter
Antioxidanten Astaxanthin har studerats kliniskt och resultaten är mycket positiva, säger Hafsteinn Eyland, försäljnings- och marknadschef. Detta är den sjätte produkten som företaget släpper ut på marknaden, som inkluderar AstaSkin, AstaOmega, AstaCardio, AstaEye och AstaEnergy.

Astaxanthin

Från isländsk natur, "den renaste"
ingrediensen i företagets kosttillskott härstammar från isländsk natur, där alger och isländskt vatten upptar den största platsen, säger Hafsteinn. "Vår nyckelingrediens, Astaxanthin, kommer från våra små alger som vi odlar i ett vattenväxthus i Hafnarfjörður. Algerna är naturligt vackert gröna, och när de har nått en viss tjocklek och massa placeras de i ett mycket starkt ljus där de kommer in i ett defensivt gränssnitt. Vid den tidpunkten börjar de producera Astaxanthin för att skydda sig".
Förutom de små algerna används rent och friskt isländskt vatten, LED-ljus, koldioxid och isländsk energi i produktionsprocessen. "Det är trevligt att kunna säga att avfallet från produktionen egentligen bara är syre och nästan rent vatten".
Utomlands sker relaterad produktion på olika sätt, till exempel i öppna dammar. Sedan går mycket saker ur miljön och atmosfären in i produkten säger Paul Arnar. "Det är möjligt att föreställa sig all förorening och olika andra saker som händer där nere. Renheten och kvaliteten hos Astaxanthin går hand i hand med våra produktionsmetoder. Därför var en nyckelfaktor att ta fram en produktionsteknologi som garanterade 100% renhet, 100% kvalitet och att lämna minsta möjliga kolavtrycket. Vi har uppnått detta framgångsrikt, vilket bland annat har resulterat i vår senaste produkt, isländska Astaxanthin, som är lämplig för de som vill ta hand om sin hälsa, och uppleva allmänt välbefinnande".

Asta Astaxanthin

  • Förbättrad hälsa med isländska Astaxanthin
  • Ökad uthållighet och muskelbildning
  • Positivt för blodomloppet