Samtal och mentorskap

Vår filosofi, den hela människan.

God hälsa tolkar vi som att vårt hela jag skall må bra. En sund livstil förknippad med en god självkännedom ger oss styrka att möta dagen på ett fantastiskt sätt.

Bra kommunikation mellan människor ger ökad delaktighet vilket skapar friska medarbetare. Genom utveckling skapas förutsättningar för ledare och medarbetare att komma till insikt och medvetenhet om sina egna resurser och möjligheter. En ledare behöver god självkännedom för att vara framgångsrik. Medvetenhet om sin egen drivkraft är vad som behövs för att få ett gott samspel med medarbetare i organisationen. Så som vi ser på och känner inför oss själva, utgör grunden för vårt samspel med andra människor. Att först bli sin egen ledare är en förutsättning för att kunna leda och samverka med andra personer på ett bra sätt. Några fokusområden för framgångsrika medarbetare är:

• Att kunna identifiera varje persons egenskaper och styrkor

• Utmana individens alla aspekter

• Följ upp och ge feedback på individens belastande komponenter

• Sätt tydliga mål så att individens mål stämmer överens med verksamhetsutvecklingen

En samtalspedagog/mentor är ett stöd för chef/ledare och medarbetare när de står inför förändringar eller behöver få perspektiv på sin tillvaro. Det kan vara i en ny roll eller livssituation. Samtalen sker individuellt och följer ett tydligt förhållningssätt.

Det kan handla om att få balans mellan jobb, familj och egen tid. Andra vill göra karriär eller känner att de nått "glastaket" i sin organisation. Någon vill helt enkelt bli en bättre ledare, lära sig hantera besvärliga situationer och relationer.

För någon annan kan det helt enkelt handla om att hitta meningen med Livet

Prenumerera på en coach

Våra tjänster:

  • Samtalspedagog
  • Mentor / Coach
  • Kommunikations utbildning

Coach/Mentor

En coach är en person som kan vara till stöd vid viktiga beslut men även i det dagliga livet. En coach kan ge perspektiv och ställa frågor som kan kännas svåra med familjen eller kollegor.

Samtal

Samtal bygger på kommunikation, för att detta skall fungera är samspelet mellan att kunna lyssna och komunicera en förutsättning.

 

Kommunikation

För att kunna se möjligheter är det viktig attt även se alternativ. För uveckling krävs insikt i vår mentala kapacitet och att alla kan.

Personlig utveckling


Tjänster

Anette Brink är utbildad samtalspedagog och har över 20 års erfarenhet. Vi erbjuder stöd och vägledning i svårigheter som kan uppstå i familj och arbetslivet. Du får möjlighet att diskutera svåra ämnen utan begränsningar av omgiviningens dömmande. En förutsättning för att lära nytt och hitta vägledning är ett förtroligt samtal utan dömmande.

Genom regelbunden kontakt och personliga möten kan vi tillsammans navigera i det dagliga utmaningar vi ställs inför. En mentor ger dig ett par extra öron/ ögon och kan hjälpa dig att stanna upp och reflektera och ge väglednig i dina beslut.

Utbildningen riktar sig till dig som möter kunder i ditt dagliga arbete. Det kan vara inom yrkesområden som kundtjänst, ordermottagare, butikspersonal, osv. Utbildningen vill ge dig verktyg att bemöta Kunden med öppet sinne. Att få kunden att känna sig betydelsefull, bekräftad eller utvald ger utdelning både i egen tillfredställelse och ekonomisk vinning.

Anette Brink

Om mig

Idén om Human Power föddes under en pilgrimsvandring i Spanien.

Hösten 2016 drabbades jag av cancer för andra gången i mitt liv och förstod då att det inte bara handlar och god självinsikt utan också vad stress och felaktig kost och näring gör oss sjuka.

Genom sjukdom och ett utmanande yrkesliv formade jag tanken om att kunna förmedla den mänskliga kraften inom oss genom insikt, medvetenhet och utveckling av varje individs unika resurser.

Jag har ett varmt och naturligt sätt, och har med stor framgång som samtalspedagog hjälpt många människor i sin personliga utveckling som individ, ledare eller medarbetare