Fri frakt över 500:- | Snabba leveranser

Integritetspolicy

PERSONUPPGIFTER
Human Power Sweden AB samlar in nödvändig information för att fullfölja vårt avtal med dig och ge dig bästa service, t ex för att skicka paket, fakturera och vid betalning. Vi behöver namn, adress, e-mail, telefonnummer, IP-adress, vilka produkter du vill köpa etc.

Vi är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som alla våra kunder lämnar till oss i enlighet med Personuppgiftslag (1998:204) (PUL) och GDPR. Vi lämnar inte uppgifterna till obehörig part eller säljer dem vidare till extern part. Du kan när som helst kontakta oss för att begära rättning eller borttagning av dina uppgifter, annars sparas uppgifterna tills vidare så länge det finns rättslig grund, ett dokumenterat syfte för behandlingen eller en pågående användarrelation. Normalt sparar vi dina kunduppgifter i maximalt fem år från din senaste kundkontakt. Dock sparar vi uppgifter som behövs enligt bokföringslagen, i upp till åtta år. Det sker kontinuerligt rutiner för att säkerställer att vi inte lagrar onödiga personuppgifter och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt. Vi förbehåller oss rätten att annullera ordrar som innehåller felaktiga personuppgifter eller där kunden har betalningsanmärkningar.

Vid all hantering av personuppgifter iakttas hög säkerhet och sekretess. Vi använder oss av industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera känslig information på ett säkert sätt t.ex. SSL/TLS. Vi kan även komma att dela information med potentiella köpare om vi skulle sälja hela eller delar av verksamheten eller vid en sammanslagning.

När du kontaktar Human Power Sweden AB kundservice genom telefon, e-post, mässor eller chatt sparar vi eventuellt in de personuppgifter som du lämnar till oss. Det sker för att kunna besvara dina frågor som du har och för att hjälpa dig med ditt ärende. Det kan till exempel vara uppgifter gällande din beställning, ditt namn, e-postadress eller ordernummer. Om din fråga rör en reklamation kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande konsumentlagstiftning. Detta gör vi med bakgrund av den lagliga grund som baseras på vårt köpeavtal med dig.

DINA UPPGIFTER
Informationen du lämnar om dig själv använder vi och våra samarbetspartners för betalning, leverans och i syfte att upprätthålla en god kundrelation via sociala medier, kataloger, DM, SMS, e-post och för andra marknadsföringsändamål. Du kan när som helst kontakta oss för att begära rättning eller borttagning av dina uppgifter. Du kan när som helst kan återkalla ditt samtycke till mottagandet av nyhetsbrev, kampanjer och erbjudanden genom att kontakta kundservice eller använda den länk för avanmälan som finns i varje nyhetsbrev.

DINA PERSONUPPGIFTER
En gång per kvartal har du rätt att ta del av vilka dina personuppgifter som finns lagrade hos Human Power Sweden kostnadsfritt samt begära att få dessa raderade. För att få tillgång till den personinformation vi har, eller be om att få dina uppgifter raderade ska din ansökan vara skriftlig, innehålla ditt personnummer samt vara undertecknad av dig med foto på legitimation. Då skickar du din ansökan till Human Power Sweden AB, Banérgatan 25A , 115 22 Stockholm. Uppgifterna eller bekräftelse av radering skickas utan onödigt dröjsmål till din e-mail som ska finnas nedskriven i din ansökan. Ifall du vill avanmäla dig från nyhetsbrev via till exempel e-mail eller SMS Du kan alltid använda dig av den länk för avanmälan som finns i alla kampanjer, erbjudanden och nyhetsbrev vi skickar till dig.

Ibland kräver bokföringslagen att vi sparar en del data som inte kan raderas samt data som krävs för att Human Power Sweden AB ska kunna uppfylla sina åtaganden vid t.ex. reklamationer.

För oss är det viktigt att du känner dig trygg. Skulle du anse att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kontaktar du oss. Du har även möjlighet att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är den myndighet som utövar tillsyn av behandlingen av personuppgifter.

Human Power Sweden AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning som är nödvändig för att åtgärda störningar eller uppfylla nya legala och tekniska krav. Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras här.